پاورپوینت ترومای حاد قفسه سینه

پاورپوینت ترومای حاد قفسه سینه

پاورپوینت ترومای حاد قفسه سینه

پاورپوینت ترومای حاد قفسه سینه

 

 

36اسلاید نیمی ازاسلاید به زبان انگلیسی میباشد همراه باتصویر

فهرست

1)مقدمه......................................................4  

  2)علائم و نشانه ها.........................................5   

3)شکستگی دنده ها........................................7

4)اقدامات لازم در مورد شکستگی دنده ها..............9 

5)قفسه سینه شناور........................................10 

6)بی حرکت سازی قفسه سینه...........................13

7)شکستگی استرنوم.......................................14

  8)آسیب های ریه................................................16

9)پنوموتوراکس باز...........................................18   10)هموتوراکس...............................................19

11)آسیب های میوکارد قلب.............................20 

12)کوفتگی میوکارد..........................................22

ترومای قفسه ي سينه به دليل وجود اندام هاي ريه،قلب،عروق و ناي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

این آسیب به دو صورت1_نافذ و 2_غير نافذ میباشد که به ترتيب باعث آسيب باز و بسته مي شود. در تروماي غير نافذ ضربه مي تواند موجب شكستگي دنده ها و جناغ ، كوفتگي ريه ها ، قلب و آئورت شود. در تروماي غير نافذ با اينكه سطح پوست سالم است اما شكستگي دنده ها ممكن است باعث پارگي اندام ها شود.

بنابر این رسیدگی و مداوای مصدومین دچار ترومای قفسه سینه از این جهت حائز اهمیت است که اختلالاتی نظیر مختل شدن برون ده قلبی،کاهش فشار خون و کاهش خونرسانی اندام ها و... در این افراد به وجود می آید.

.


اینجا هم مشاهده کنید