پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل14فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل14فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل14فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

 

پاورپوینت الکترو درمانی فصل14فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

 

 

53اسلایدهمراه باتصویر

 

درمان با الکترون :

-در بعضی از موارد درمان جایگزین برای الکترون

 وجود ندارد.

-گستره مفید انرژی 6 تا 20 MeV

-تومور های سطحی : عمق کمتر از cm5.اینجا هم مشاهده کنید