پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

 

 

19اسلاید

 

مقدمه

لنگش مشكل مهم بسياري از مزارع پرورش صنعتي گاوهاي شيري است .اینجا هم مشاهده کنید