دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

 

 

10صفحه 

 فرمت ووردdoc

 

 word

 

پایداری کف

 

کلیاتی از پایداری کف

 

مقدمه

کف سیستمی است از یک فاز گازی پراکنده در مایع که پدیده های فیزیکی نقش عمده ای را در تشکیل آن ایفا می کنند. بسته به میزان حجم گاز نسبت به مایع عمدتاً دو نوع کف خواهیم داشت یکی ک؟؟ پلی هیدرویکس(Poluhedric farn) و دیگری کف حبابی آبکی(dilate bubbly foml). در کف پی هیدریکی حجم گاز خیلی زیاد است به طوریکه جوابها به علت فشاری که به همدیگر وارد می سازند تغییر شکل داردو یک نوع ساختمان شبیه لانه زنبور ایجاد می کنند. در صورتیکه در کف های حبابی میزان گاز کم بوده بطوریکه حباب ها می توانند به شکل کروی خود را حفظ کند.

وجه مشترکی ک کف با سایر امولسیفایرها دارد این است که هر دو امولسیفایرهایی از یک سیال در دیگری هستند ولی از دیدگاه فیزیکی چندین اختلاف دارند.

کف هی شیر و فرآورده های آن

کف شیری بصورت ساختمانی که فاز گازی در یک شبکه که قسمت عمده ای از ترکیبات آن را منشأ شیری دارند تعریف می شود. بستنی و ماوس(mouse) را شامل گردند. دامنه این غذاها یک محدود وسیعی از مواد با صفر درصدچربی در شیر پس چرخ(skim milk) تا حدود80% چربی در کره را شامل می شود.


اینجا هم مشاهده کنید