پاورپوینت متد HOFER برای پورتفولیوی کسب وکار

پاورپوینت متد HOFER برای پورتفولیوی کسب وکار

پاورپوینت متد HOFER برای پورتفولیوی کسب وکار

پاورپوینت متد HOFER برای پورتفولیوی کسب وکار

 

 

29اسلاید تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

پورتفوليو مجموعه اي از پروژه ها، طرح ها و يا ساير کارهايي است که به منظور تسهيل مديريت مؤثر آنها و برآورد اهداف استراتژيک کسب و کار در کنار يکديگر قرار گرفته اند. پروژه ها يا طرح هاي پورتفوليو لزوماً وابسته به هم نيستند و اين الزام وجود ندارد که به طور مستقيم با يکديگر مرتبط باشند. اجزاي پورتفوليو(يا همان پروژه ها و طرح هاي پورتفوليو) کميت پذير هستند، بنابراين آنها مي توانند اندازه گيري، رتبه بندي و اولويت بندي شوند.

پورتفوليو در داخل سازمان وجود دارد و شامل مجموعه اجزاي جاري، برنامه ريزي شده و ابتکارات براي آينده است (ابتکارات، پيشنهاداتي براي انجام پروژه ها و يا طرح ها در آينده هستند). بنابراين، پورتفوليو نظير پروژه ها يا طرح ها موقتي نيست. سازمان ممکن است بيش از يک پورتفوليو داشته باشد که هر يک مختص به يک نوع کسب و کار منحصر به فرد يا هدف باشد. ابتکارات پيشنهادي زماني که شناسايي، انتخاب و يا تأييد مي گردند، تبديل به بخشي از پورتفوليو مي شوند.

 

 


اینجا هم مشاهده کنید