پاورپوینت بهداشت ومراقبت از خود

پاورپوینت بهداشت ومراقبت از خود

پاورپوینت بهداشت ومراقبت از خود

پاورپوینت بهداشت ومراقبت از خود (رشته پرستاری)

 

53اسلاید

بهداشت ومراقبت از خود


«...آنچه که پرستار باید انجام دهد این است که بیمار را از نظر عملکرد طبیعی در بهترین وضعیت قرار دهد.»

فلورانس نایتینگل

فرآیند پرستاری برای مراقبت فردی

§ بررسیاینجا هم مشاهده کنید